Menu

Rekordår for Haugesund kommune

2006 ble et økonomisk rekordår for Haugesund kommune. Uvanlig høye skatteinntekter er årsaken. Det foreløpige regnskapet viser at kommunen kommer ut med et netto driftsresultat på 94 millioner kroner, skriver havis.no.

Av admin | 23.02.2007 07:32:04

Det tilsvarer 6,3 prosent og ligger langt over målsettingen på tre prosent. I fjor var netto driftsresultat på en drøy million kroner, 0,1 prosent, og regnskapet ble gjort opp med et udekket underskudd på 5,2 millioner kroner.

Storparten av de 94 millionene går til å dekke fjorårsminusen, avsetninger til pensjonsforpliktelser, styrking av egenkapitalen i Haugesund kommunale pensjonskasse, og lovmessige VAR-avsetninger (vann-, avløp og renovasjon). Når disse summene er trukket fra, og ytterligere åtte millioner overført fra drifts- til investeringsbudsjettet, sitter kommunen igjen med 15 millioner kroner som ennå ikke er disponert. Det er bystyret som bestemmer hvordan disse millionene skal brukes når fjorårsregnskapet blir vedtatt.

Av Helge Bro Matland | 23.02.2007 kl.07:3