Menu

Rekordår for Fjord1

Fjord1 fraktet 2,1 millioner biler og 4,7 millioner passasjerer over Bjørnefjorden og Boknafjorden i fjor. - Vi hadde regnet med en nedgang i 2009. Når vi klarer en oppgang er vi klart fornøyd, sier driftssjef, Oscar Bergheim til Sunnhordland.no

Av admin | 15.01.2010 09:50:41

Desember alene viste en trafikkøkning på 3,1 prosent

Bergheim har også tro på 2010.

– Vi ser at trafikken er økende, og vi regner med en økning i år også, sier Bergheim.

Av Sarah Elise Falkeid | 15.01.2010 kl.09:4