Menu
Ketil Solvik-Olsen

Regionale bompengeselskap

Det skal nå bare være fem regionale bompengeselskaper. Dagens 50-60 selskap skal slås sammen. På denne måten skal mer penger gå til vei og mindre til byråkrati.

Av Egil M Solberg | 29.09.2015 20:21:38

– Vi legger til rette for økt profesjonalitet i bompengesektoren både når det gjelder finansforvaltning og innkjøp av tjenester og utstyr, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har bedt fylkeskommunene om å gå sammen for å etablere i alt fem regionale bompengeselskaper.

Mer av pengene går på denne måten til utbygging. Omleggingen er en del av regjeringens bompengereform for å redusere bilistenes bompengebelastning, sier samferdselsministeren.