Menu
FOTO: Kjell Bua

Refser Stord sykehus etter dødsfall

Statens helsetilsyn mener Stord sykehus handlet uforsvarlig da en pasient døde etter en sykehusinnleggelse i 2015.

Av Egil M Solberg | 17.05.2017 07:07:36

Under oppholdet skjedde det en alvorlig hendelse, og Statens helsetilsyn ble etter kort tid varslet.

En overlegen mente at vakthavende legen hadde gjort en feilvurdering ved å tro at videre tiltak kunne vente til neste dag, melder Stord24.

Pasienten døde på Haugesund sykehus noen dager senere.

Etter lang saksbehandling har helsetilsynet nå konkludert med at Helse Fonna har brutt kravene under innleggelsen på Stord sykehus, melder avisa.