Menu

Redusert ferjetrafikk

Når Fjord1 overtar med elektriske ferjer i Sunnhordland, kan det bli færre avganger og mer kø.

Av Egil M Solberg | 10.04.2017 14:26:25

Skyss og Fylkeskommunen har nylig bestemt at ferjesambandene i Sunnhordland skal trafikkeres med elferjer fra til Fjord 1 fra 2020.

Høy grad av elektrifisering og sterke miljøhensyn er en del av pakken, noe som kan medføre færre turer fordi ferjene blir liggende i lengre tid ved kai for å lada batteriene.

Redusert ferjetilbud har først til ferjeopprør på Tysnes, melder BT mandag.

Særlig gjelder dette frykten for færre kryssinger av Langenuen mellom Jektevik – Hodnanes – Huglo.