Menu
Bømlabroa

Reduserer bompengetaksten

I Bømlo kommune går nå rådmannen inn for å halvere takstene på Bømlobrua, og innføre et tak på 40 passeringer i måneden.

Av Egil M Solberg | 20.04.2017 14:58:16

I forbindelse med oppstarten av Bømlopakke II vil det komme store endringer i bompengestrukturen på Bømlo, melder Stord24.

Rådmannen ønsker blant annet å legge til fire nye bompengepasseringer rundt Bremnes sentrum, i tillegg til de to eksisterende på Bømlabrua og på ferjesambandet mellom Langevåg og Buavåg, skriver avisa.

Samtidig ønsker rådmannen ifølge avisa at prisen per bompassering skal bli redusert fra dagens 65 kroner til 32,50 kroner. For tunge biler blir satsen 65 kroner.

Nytt er også at det blir lagt opp til å innføre et tak på hvor mange bompasseringer en må betale for. Passeringstaket vil være på 40 passeringer per måned, skriver avisa.