Menu

Rederier fornyer den maritime ungdomsgaranti

Møkster Shipping, Gulf Offshore, Eidesvik, Solstad og Østensjø Rederi velger å fornye den maritime ungdomsgarantien i forhold til nye studenter på den maritime fagskolen på Karmsund videregående skole og på Høgskolen Stord/Haugesund.

Av admin | 29.01.2010 13:23:40

Maritim Ungdomsgaranti Foto Eidesvik
Ungdomsgarantien har vært en stor suksess så langt fordi stadig flere unge har påbegynt en maritim
utdanning samtidig som inntakskravet til skipsoffiserutdanningen har gått opp. (Foto: Eidesvik)
 

Høsten 2009 hadde inntaket til nautikkstudiet på HSH faktisk høyeste snittkarakteren av alle studie-tilbudene. Nå fornyes altså garantien til å omfatte de som sluttfører utdanningen sin i 2013.

I og med at antallet maritime studenter er blitt så høyt, ser rederiene seg imidlertid nødt til å antallsregulere garantien til å omfatte inntil 50 kadetter med snittkarakter C eller bedre.

Dette er likevel flere enn hva som er blitt tatt inn tidligere. Samtidig oppretter Maritimt Opplæringskontor en ny stilling som skal arbeide med å effektivisere formidlingen av kadetter til alle rederiene i sørvest Norge, opplyser Maritim Forum/Eidesvik Offshore.

Av Egil Kr. Solberg | 29.01.2010 kl.13:2