Menu
torvastad kirke
Torvastad kirke. FOTO: Den Norske Kirke

Rause med kollekten i Karmøy

Kirkegjengerne i Karmøy gir mer kollekt enn landsgjennomsnittet. Det viser de siste tallene Statistisk Sentralbyrå har.

Av admin | 15.01.2016 07:28:53

I snitt ga Karmøys kirkegjengere 30 kroner, mens de som går i kirken i Haugesund gir mindre enn landsgjennomsnittet.

I byen var snittet på 20 kroner. Landsgjennomsnittet er 24 kroner.