Menu

Raser mot forslag om felles valg

Ordfører Petter Steen raser mot Aps og Frps planer om en felles valgdag for stortings- og kommunevalg. Steen har sendt ut et ordfører-opprop mot forslaget. I dag er det separate stortingsvalg og lokalvalg annethvert år. skriver havis.no.

Av admin | 11.06.2008 14:07:07

Går forslaget gjennom, kan det bety at vi høsten 2013 kan oppleve felles valg. I dag sendte Steen ut et opprop der han håper å få med seg landets ordførere i å beholde dagens system med lokalvalg og stortingsvalg annethvert år, skriver havis.no.

Han peker på at alle valgreformer i Norge har skjedd etter omfattende prosesser og enighet mellom de aller fleste partier.

– Dersom Ap og FrP i sentralistisk iver nå planlegger å endre valgloven, på tvers av et stort mindretall i Stortinget, så er dette et eklatant brudd på demokratisk tradisjon, skriver Steen i oppropet.

Steen mener at forslaget må betegnes som et «statskupp» fordi en felles valgdag vil ta fokuset bort fra de lokale sakene og over på den rikspolitiske arenaen.

Nå krever Steen at stortingskandidatene til Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet må gi et klart svar til velgerne om hvordan de stiller seg til et lovforslag og å endre valgordningen fra slik vi kjenner det, til en felles valgdag.

Publisert av Helge Bro Matland | 11.06.2008 kl.14:0