Menu

Raser mot byggeplaner

Naboer raser mot Haugesund kommune som vil legge til rette for kontorlokaler, industri og boligbygging ved Killingøy og Gardsvika.

Av admin | 30.07.2012 08:48:15

Hvis planen gjennomføres, frykter naboene for både utsikten sin og for byens befolkning. Hele 15 meter høye bygninger kan bli en realitet i vika, skriver Haugesunds Avis. 

Assisterende rådmann i Haugesund kommune, Stål Alfredsen, sier reguleringsplanen er ute til høring, så de som ønsker det skal få uttale seg.

Det er i første rekke Karmsund Havnevesen som har byggeplaner i området.

Av Rolf Helge Tveit | 30.07.2012 kl.08:39