Menu
Flotmyrgården Apartment Hotel Asylmottak

Rådyre akuttmottak

Akuttinnkvarteringen av asylsøkere har kostet Norge nærmere 1,6 milliarder kroner.

Av admin | 09.05.2016 07:10:59

Det viser beregninger Aftenposten har laget, der også utgiftene til videreføring av overnattingsavtaler er tatt med.

Seng og mat i to til syv dager var utgangspunktet da UDI begynte å innlosjere flyktninger i fjor.

Kriseløsningene ble i stedet til 19 300 plasser til opp mot 1000 kroner døgnet.