Menu

Radio Haugaland er størst

Tall fra TNS Gallup viser at Radio Haugaland er den største radiokanalen på Haugalandet.

Av admin | 16.01.2010 02:49:24

Selv om målingen viser at Radio Haugaland er størst, vil det være en feilmargin ved slike målinger.

–  Selv med 354 spurte er det vanskelig å slå fast hvem som er størst på Haugalandet. Forskjellen er bare 1-2 %, påpeker avdelingsleder Tor Aksel Ødegård i TNS Gallup.

Den aktuelle undersøkelsen fra TNS Gallup er basert på 354 spurte i kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Måling er utført i perioden over 9 måneder.