Menu

Radio Haugaland anker konsesjonsvedtaket

Etter gjennomgang av argumentasjon i avslag på 24/7-konsesjons søknad har det kommet frem at Medietilsynet ikke har behandlet Radio Haugaland sin søknad på bakgrunn av manglende dokumentasjon.

Av admin | 03.06.2008 09:20:49

– Dette er en skandale, sier redaktør Egil Martin Solberg i Radio Haugaland.

Til tross for at søknaden for sikkerhetsskyld ble sendt i kopi rekommandert, har Medietilsynet greid å somle bort papirene i saksbehandlingen og som en følge av dette latt være å vurdere Radio Haugaland opp i mot en 24/7-konsesjon.

Det er også nevnt at det ikke er tilfredsstillende sannsynliggjort at kanalen dermed kan innfri løfte om lokalt innhold som beskrevet.

– Oppsiktsvekkende, da vi har søkt om å fortsette med det vi gjør i dag. Hvordan kan noen si at vi ikke kan greie å gjøre det vi har gjort i en årrekke, spør Solberg.

Radio Haugaland har søkt om videreføring av eksisterende drift, samt i henhold til vedtektene en lovnad om at alt overskudd skal tilføres driften i form av større redaksjonell virksomhet. Det vil si ingen utbytte til eierne ? alle inntekter skal sørge for optimal lokalradio for hele Haugalandet.

– Radio Haugaland har en meget sterk søknad og kanalen har en viktig rolle i det lokale mediemangfoldet. Avslagene bærer preg av manglende vurdering av søknaden. Det ser nesten ut som om det er noen andres søknad de har vurdert, dette kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Solberg.

Av Helge Bro Matland | 03.06.2008 kl.09:1