Menu
muslim tagging
et hus disponert av Haugaland mottakssenter står det skrevet «No muslims» tagget med store bokstaver.

Kurser om radikalisering

Tysvær kommune inviterer denne uken til til fagdag om tidlig innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Av Egil M Solberg | 16.11.2015 11:27:14

Anerkjente lokale og nasjonale fagpersoner på feltet kommer til Aksdal 18. november for å styrke kunnskapen hos ulike tjenester som jobber med spesielt ungdom og unge voksne.

– Terror er den ytterste konsekvensen av radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er viktig med en tidlig innsats og evne til å fange opp personer som er i en risikosone, skriver SLT koordinator Frans Gisle Hansen i Tysvær kommune i en pressemelding.

I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme pekes det på at det er behov for mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området.

– Innsatsen må styrkes på tvers av fagområder og samfunnssektorer. Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker, heter det i meldingen.