Menu
FOTO: Google Maps

Quick storkiosk er konkurs

Quick Haraldsgata AS har drevet en storkiosk i Haraldsgata 90 i Haugesund i mange år, men mandag denne uken var det slutt.

Av Egil M Solberg | 08.08.2017 20:48:06

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på omkring 800.000.

Aktiva var ikke anslått, men retten la til grunn at disse var beskjedne og at selskapets regnskap viser et underskudd per 30. juni i år på 250.000 kroner, og at det ikke har vært noen bedring de siste månedene, skriver Roganytt.

Det kommer også fram i kjennelsen fra Haugaland tingrett at selskapets bankforbindelse har avslått forespørsel om mer lån til videre drift, skriver avisa.