Menu

Promillekjørte i prøvetid etter forrige dom

En 21 år gammel mann bosatt på Stord ble nylig dømt i Haugaland Tingrett for to tilfeller av promillekjøring. Hendelsene fant sted i prøvetiden etter forrige dom, der han ble også dømt for promillekjøring og fratatt førerkortet.

Av admin | 06.05.2014 14:18:04

21-åringen ble dømt til sju måneder i fengsel, hvor 90 dager ble gjort betinget. Han må i tillegg betale en bot på 5 000 kroner og ble fratatt retten til å få tilbake førerkortet for alltid.

Han ble stanset bak rattet i påvirket tilstand i Etne i både juli og desember 2013.

Av Eirin Marthinussen | 06.05.2014 kl.14:18