Menu

Professor sparket etter sex-meldinger

Professor Nils Rune Langeland har i dag fått sparken ved Universitetet i Stavanger. I sommer ble det kjent at han hadde sendt grove seksuelle meldinger til flere kvinnelige studenter.

Av Egil M Solberg | 24.11.2017 19:30:22

Dette ble avgjort på et møte fredag. – Saken blir påklaget, opplyser Langelands advokat til NRK.

I en pressemelding på universitetets nettside vises det til statsansatteloven paragraf 26, som viser til når en statsansatt kan avskjediges.

 

Meldingene han sendte skal imidlertid bare være en del av avskjedigelsen. Ifølge skolen skal også interne forhold ha bidratt til avgjørelsen.

Da saken kom opp i media, ba professoren om unnskyldning for det han hadde gjort. Men dette har ifølge NRK ikke spilt inn på UiS sin konklusjon i saken.