Menu

Posten reduserer, men ikke på Haugalandet

Posten Norge skal redusere bemanningen med inntil 450 årsverk, men dette får liten eller ingen betydning for Posten på Haugalandet.

Av admin | 03.12.2008 14:46:32

Postens informasjonssjef for Sør-/Vestlandet, Eivind Rossen, sier til Radio Haugaland at det er administrative stillinger som blir omfattet at nedskjæringene.
 
– Etter de siste års omstrukturering av Posten, er det få slike stillinger tilbake på Haugalandet. Bemanningsreduksjonene vil derfor i all hovedsak skje i Oslo og de større byene, opplyser informasjonssjef Einvind Rossen.

Av Ragnar Larsen | 03.12.2008 kl.14:4