Menu
penger
Arkivbilde

Positiv utvikling i næringslivet

Regnskapstallene fra lokal virksomheter viser en positiv utviklingen. Det viser Tveit Regnskap sitt næringsbarometer.

Av Egil M Solberg | 13.03.2018 16:47:09

Tveit Regnskap AS fører regnskap og bistår med økonomitjenester for i alt 2.500 bedrifter i regionen.

Selskapet følger utviklingen til et knippe av disse bedriftene for å kunne gi et bilde på utviklingen i næringslivet i regionen vår.

Det spesielle med dette tallmaterialet er at det er ferske og faktiske tall
hentet fra regnskapet de siste fire månedene av 2017, og ikke et kalkulert bilde av den økonomiske utviklingen.

Her er hovedtrekkene:

Alle bransjer
Andelen bedrifter i hele utvalget som har høyere omsetning sammenlignet med
samme periode i fjor er styrket.

o Veksten i omsetning i gjennomsnitt fra samme periode i fjor er på 4 %.
o Industribedriftene i utvalget bidrog til det positive snittet med en vekst i omsetning på sterke 25% og en andel på 71% av bedriftene som økte omsetningen.
o Andelen bedrifter som har positive resultater har økt marginalt. Det er flere
bedrifter som har styrket enn svekket resultatene sine sammenlignet med samme periode i 2016.
o Driftsresultater samlet som andel av inntekter er stabilt sammenlignet med samme periode i 2016.

Bygge- og anleggsvirksomhet
o Bransjen hadde fin vekst i gjennomsnittlig omsetning. Samtidig reduserte 57 % av
bedriftene omsetningen. Dette kan indikere at de større gjør det bedre enn de små.
o Andelen bedrifter med positive resultater har falt noe. Hele 57% leverte svakere resultater sammenlignet med samme periode i 2016.

Varehandel
o Det er marginalt flere bedrifter som øker heller enn å redusere omsetningen
sammenlignet med samme periode i 2016. Omsetning i kroner i gjennomsnitt holder seg rimelig stabilt.