Menu
Brannbil

Positiv trend i dødsbrannstatistikken

Tall fra DSB viser 19 omkomne i brann hittil i år. Det er på nivå med resultatet for første halvår i fjor, med det laveste antall omkomne siden 1961. Eldre personer er fortsatt mest utsatt.

Av Eirin Marthinussen | 01.07.2016 11:05:56

-Det er gledelig å registrere at dødsbrannstatistikken så langt i år viser den samme positive trenden som for 2015, sier informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk brannvernforening.

-For inneværende år er det også greit å minne om at vi bare er halvveis, og at vi statistisk sett har noen av de mest brannfarlige månedene foran oss, understreker Hagen.

Om lag halvparten av de som har omkommet i brann i år har vært over 67 år. Matlaging på komfyr er en gjenganger blant brannårsaker.