Menu
Kolumbus

Positiv til 10-kronebuss

86,5 % av de spurte i en ny undersøkelse sier at pris er avgjørende for å velge bussen. 56,5 % sier at de tar bussen oftere nå etter omleggingen. Undersøkelsen viser at folk flest er fornøyd.

Av Egil M Solberg | 06.03.2016 22:16:54

Fra januar i år ble prisen på buss i Haugesund-område satt ned til 10 kroner. Det er også gjort en rekke ruteendringer.

42,6 % av de spurte i undersøkelsen svarer at ruteomleggingen med 10-kronebussen har ført til endringer i deres reisevanene.

I tillegg til pris opplyser de spurte at bussfrekvens er viktig for om de velger bussen.

– Det er svært positivt at flere tar bussen, sier stortingsrepresentant Hege Liadal (A)

Liadal har jobbet i Rogaland Kollektivtrafikk/Kolumbus.

– Det har de siste tiårene vært en svært lav andel av trafikantene på Haugalandet som bruker buss. Det er viktig at en får opp andelen som tar buss, for å spare miljø og kødannelse, sier Liadal.

– Det er behagelig å kjøre buss og ikke minst nå så rimelig at flere burde utfordres i om ikke det er løsningen isteden for f.eks bil nummer to i en husstand, avslutter Hege Liadal.

Undersøkelsen er foretatt av Radio Haugaland på Facebook-sidene Aktuelt Haugalandet den siste uken. I alt 2950 personer deltok i den frivillige undersøkelsen.

10-kronebuss undersøkelse