Menu
Geir Pollestad og Hanne Marte Vatnaland på besøk i studio.

Pollestad er mest taletrengt

Geir Pollestad fra Senterpartiet er den på Rogalandsbenken som stiller flest spørsmål, holder flest innlegg i Stortinget og er mest omtalt i media.

Av admin | 29.08.2017 06:07:05

Pollestad er den nest mest aktive representanten på hele Stortinget, bak partikollega Kjersti Toppe.

Vi fikk besøk av Geir Pollestad og Hanne Marte Vatnaland fra Senterpartiet i Rogaland i studio.

Senterpartiet vil kjempe mot sentralisering, bygge E134 og flyplassen på Helganes, bygge ut og ikke ned Heimevernet, satse videre på oljeindustrien, jobbe mot kommunesammenslåing ved tvang og stimulere til ny miljøteknologi.