Menu

Politistudentene øver

I morgen onsdag og torsdag denne uken gjennomfører 30 politihøgskolestudenter øvelser i ordenstjeneste og etterforsking i Haugesund sentrum.

Av Egil M Solberg | 22.08.2017 13:36:58

– Målet med øvelsene er å forberede studentene til hverdagen de vil møte når de skal ut i vakt og beredskapstjeneste ved de ulike driftsenhetene i distriktet, sier Knut Vaglid og Thomas Jensen, praksisansvarlige for politihøgskolestudentene.

14.august mottok Sør-Vest politidistriktet nytt kull med 75 bachelorstudenter fra Politihøgskolen.

30 av dem har praksis på Haugalandet. Andre studieåret ved Politihøgskolen gjennomføres ute i politidistriktene hvor studentene under veiledning fra erfarne tjenestepersoner får prøve seg i politirollen.

Haugesund sentrum
Tradisjonelt har øvelsene blitt avholdt skjermet fra publikum. Politihøgskolens
opplæringsenhet har de siste to årene prøvd ut et nytt øvingskonsept.

– Vi ønsker å bidra positivt med uniformert tilstedeværelse i bybildet, sier Jensen og Vaglid. For de fleste politihøgskolestudentene er det første gang de er ute blant
publikum i uniform. Forebygging gjennom aktiv tilstedeværelse og god kommunikasjon med publikum vektlegges i politiutdanningen, avslutter Jensen.

Det vil være politistudenter i området byparken, biblioteket, Rema 1000, indre kai og i Haraldsgata. Publikum vil ikke bli berørt av øvelsene.