Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Politiråd på Haugalandet

Det skal nå etableres et politiråd som samler politiet og lokale myndigheter for lokale kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende tiltak.

Av Egil M Solberg | 18.03.2016 09:17:42

Politirådet skal bidra til å styrke utvekslingen av kunnskap og erfaringer mellom politi og kommune.

Faste medlemmer av politirådet fra kommunen er ordfører, rådmann og tre folkevalgte representanter. Fra politiet møter politistasjonssjef og stedfortreder fast. Politirådet ledes av ordføreren.

Til aktuelle saker kan partene ta med ekstra fagpersoner til saksfremlegg eller som observatør. Ved behov kan også representanter fra næringsliv, frivillige organisasjoner, øvrige offentlige etater og interesseorganisasjoner inviteres.

PST inviteres til å delta på minst ett av møtene hvert år.

Møtene er lukket for publikum og kan behandle saksinformasjon som er unntatt offentlighet.