Menu

Politipensjonister tar grensekontrollen

Fra februar 2009 vil politipensjonister utføre grense- og passkontroller i Haugesunds-regionen. Det er de knappe politiresursene som krever tiltak for å få en god kontroll. Så langt har 14 pensjonister sagt seg villige til å bidra.

Av admin | 27.12.2008 14:33:11

Mye av kontrollen foregår på flyplassen på Helganes, men det er også grensekontroll ved alle de godkjente grense-overgangsstedene som de store havnene og på flyplassen på Stord.
 
– Det foregår også en del mannskapsbytter på fartøyer som gjør grensekontroll påkrevet, og fartøyer som er på vei inn i norsk territorialfarvann må 24 timer før melde inn hvem som er om bord, slik at navnene kan kontrolleres av politiet, opplyser politimester Kaare Songstad i Haugesund. 

Utlendingsenheten hos politeiet har nå fått et helhetlig ansvar for denne tjenesten. Nyordningen innebærer blant annet at denne tjenesten skal utføres av politipensjonister. Disse vil få opplæring i januar, og vil begynne sin tjeneste i februar 2009.

Av Egil M Solberg | 27.12.2008 kl.14:3