Menu

Politiloggen søndag kveld

Politiloggen for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt sønadg kveld.

Av admin | 11.01.2010 00:13:12

1614 Trafikk, feilparkering, Eivindsvannet, Haugesund
Mange klager til politiet om feilparkerte biler i Skjoldavegen langs Eivindsvannet, søndag ettermiddag. Politiet har vært på stedet og sjekket forholdene og sett at noe av problemet er brøytekanter og snø. Politiet henstiller likevel bilister til å tenke seg om når en skal parkere slik at man ikke hindrer fremkommeligheten. I verste fall vil bilen bli tauet bort og det burde være et unødvendig tiltak.

1908 Pipebrann, Veldetun, Karmøy
Melding fra brannvesenet om pipebrann i en enebolig på Veldetun. Politi og brannvesen rykket ut. Det er reg. 3 beboere på adressen. Kl. 1946 meldte politipatruljen om at brannen var slukket. Det ble ikke meldt om personskade eller røykskader.

2207 Sigarettbeslag, Husøy, Karmøy
Tollvesenet gjorde søndag kveld beslag av et betydelig antall sigaretter på en utenlandsk båt som lå til kai på Husøy på Karmøy. Tollvesenet oppretter sak for overtredelse av Tolloven. Skipperen på båten har tatt på seg ansvaret for overtredelsen og kan vente seg et oppgjør med påtalemyndigheten.

Av POLITIET: Tore Frøyland-Jensen | 11.01.2010 kl.00:1