Menu

Politiloggen søndag formiddag

Politilogg for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt søndag formiddag.

Av admin | 08.07.2012 19:00:56

0600 – Legemsbeskadigelse – Haugesund
En mann i begynnelsen av 20-årene måtte til sykehus for behandling av kuttskader i hodet og bruddskader i en fot etter å ha blitt utsatt for grov vold i et leilighetsbygg i Haugesund. To menn i midten av 20-årene ble pågrepet for forholdet og blir i dag avhørt. Både de siktede og den fornærmede bor i samme leilighetsbygg, men hvilken forbindelse de eventuelt har utover det er foreløpig ukjent. Det er heller ikke kjent hva som var opptakten til volden. Det må den videre etterforskningen søke å klarlegge. Den ene av de siktede ble i slutten av juni domfelt for grov vold i en dom fra Haugaland tingrett. Påtalemyndigheten vil vurdere om noen av de siktede skal fremstilles for varetektsfengsling. Forholdet vil bli etterforsket av Haugesund politistasjon.

0800 – 1430 – Ironman – Haugesund
Politiets operasjonssentral har i dag fått overraskende mange telefonhenvendelser knyttet til redusert fremkommelighet med bil som følge av arrangeringen av Ironman. Arrangementet har vært varslet over lang tid. Like fullt er det bilister som mener informasjonen har vært for dårlig. Vi har etter beste evne forsøkt å løse problemene arrangmentet har skapt for den enkelte.  Det er ikke rapportert om uhell som følge av arrangementet.

Av POLITIET: Jarle Utne-Reitan | 08.07.2012 kl.19:00