Menu

Politiloggen søndag del 2

Ifølge politiloggen var det søndag brann i en traktor på Finnås og brann med sterk røykutvikling på Toraneset Miljøpark i Skjold.

Av admin | 01.06.2008 17:45:55

Kl 1310 Brann i traktor, 5437 Finnås
Melding om brann i traktor som stod parkert på gårdstun.  Oppdaget av nabo.  Traktoren hadde ikke vært i bruk på noen dager. Ukjent brannårsak, saken etterforskes videre.

 1405 Brann, Toraneset Miljøpark, Skjold
Utrykning ved Brannvesen og Politi.  Brannen førte til en god del røkutvikling.  Brannen slukket kl 1458, men det vil pågå div. etterarbeid på stedet bl.a med gravemaskin for å hindre ny oppblussing/antennelse.

Av POLITIET: Torger Stødle | 01.06.2008 kl.17:4