Menu

Politiloggen søndag del 1

Brannen i Haugesund sentrum lørdag morgen, kan være påsatt og det har i dag vært en ny brann på Bømlo. Her er politiloggen.

Av admin | 08.06.2008 14:53:35

PROMILLEKONTROLL PÅ HEIANE, STORD
Kl.1000 til kl.1120, promillekontroll, Heiane, Stord.  126 kontrollerte, ingen utslag.

KRIMINALTEKNISK UNDERSØKELSE, BRANNTOMT, HAUGESUND
Haugesund politistasjon har anmodet om teknisk bistand fra KRIPOS i forbindelse med de kriminaltekniske undersøkelsene på branntomta i Haraldsgata i Haugesund.

KRIPOS sine mannskaper ankommer politidistriktet i ettermiddag og starter arbeidet på branntomta så snart det er praktisk mulig.

BRANN, UTMARK, BØMLO
Meldt klokken 1430.

Brann i utmark på Ekornsætre, Bømlo.

Krysset Rv.542 og Rv.541.

Politiet og brannvesen er på veg til stedet nå.

Ingen opplysninger om omfanget.

Av POLITIET: Trond Olav Friberg | 08.06.2008 kl.14:5