Menu

Politiloggen natt til søndag

Politilogg for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt natt til søndag.

Av admin | 25.11.2012 07:55:43

2349 – Ikke etterkommet pålegg – Haugesund
Polsk mann i 40-årene innbrakt fra indre kai. Han var iført emblemer til støtte for såkalt 1% MC-klubb og ble av den grunn bortvist fra sentrum. Han hadde valget mellom å forlate sentrum eller ta av seg emblemene. Mannen etterkom ikke pålegget. Mannen var iført colors for MC-klubben Outlaws. Han ble innsatt i arrest og fikk forkynt et forelegg på kr 6.000,-. Han ville ha betenkningstid før han tok stilling til vedtakelse av forelegget. Mannen ble dimittert kl. 0305.

0040 – Brølende mann – Haugesund
Mann i 40-årene innbrakt etter meldinger fra et boligfelt i østre bydel. Han hadde ropt og skreket en stund og virket skremmende på nabolaget. Da politiet kom satte han seg kraftig til motverge. Mannen var ruset på noe annet enn alkohol og sover rusen ut i drukkenskapsarresten.

0115 – Bråk på utested – Haugesund
Polakk i 40-årene innbrakt til drukkenskapsarresten fra et utested i Haugesund. Der hadde han innlatt seg i bråk med vaktene. Dette vil han bli bøtlagt for søndag.

0130 – Ikke etterkommet pålegg – Haugesund
Norsk mann i slutten av 30-årene innbrakt fra indre kai. Han var iført emblemer til støtte for såkalt 1% MC-klubb og ble av den grunn bortvist fra sentrum. Han hadde valget mellom å forlate sentrum eller ta av seg emblemene. Mannen etterkom ikke pålegget. Mannen var iført colors for MC-klubben Outlaws. Han ble innsatt i arrest og fikk forkynt et forelegg på kr 6.000,-. Han ville ha betenkningstid før han tok stilling til vedtakelse av forelegget. Mannen ble dimittert kl. 0350.

0145 – Ikke etterkommet pålegg – Haugesund
Norsk mann i begynnelsen av 30-årene innbrakt fra indre kai. Han var iført emblemer til støtte for såkalt 1% MC-klubb og ble av den grunn bortvist fra sentrum. Han hadde valget mellom å forlate sentrum eller ta av seg emblemene. Mannen etterkom ikke pålegget. Mannen var iført colors for MC-klubben Mongols. Han ble innsatt i arrest og fikk forkynt et forelegg på kr 6.000,-. Han vedtok forelegget og ble dimittert kl. 0306.

0220 – Ikke etterkommet pålegg – Haugesund
En lokal mann i begynnelsen av 20-årene hadde fått litt for mye å drikke. Han ble avvist på utestedene, tok kontakt med en patrulje, fortalte dem hvordan de best kunne gjøre jobben sin og hvor lite han syntes om dem. Han var så beruset at han ble pålagt å dra hjem. Dette ignorerte han og han forsøkte i stedet å komme seg inn på et utested. Han ble da innbrakt til drukkenskapsarresten. Han vedtok ikke forelegget på 6000 kr som han ble presentert da han ble dimittert kl. 0432.

0240 – Ikke etterkommet pålegg – Haugesund
En såkalt kjenning av politiet i begynnelsen av 20-årene sover rusen ut i drukkenskapsarresten. Han hadde ravet full rundt på indre kai og vært til sjenanse for andre. Han hadde også forsøkt å komme seg inn på utesteder, men ble avvist. Han ble pålagt å forlate sentrum som et alternativ til å bli brakt inn i arresten. Han valgte å ikke benytte sjansen han ble gitt, ble igjen i sentrum og ble til slutt innbrakt til drukkenskapsarresten. Han er anmeldt for forholdet.

0314 – Legemsbeskadigelse – Bømlo
En mann i begynnelsen av 20-årene ble stukket i overkroppen med en skarp gjenstand etter en krangel utenfor et gatekjøkken på Bremnes på Bømlo. Omstendighetene rundt bakgrunnen for hendelsen er ikke klarlagt. Vitner beskrev gjerningsmannen. En mann som passet beskrivelsen ble påtruffet på en bensinstasjon like ved. To øyevitner mente han var gjerningsmannen og i tillegg til at beskrivelsen passet var han også blodtilsølt. Mannen er av utenlandsk opprinnelse og i slutten av 20-årene. Han er innsatt i politiets varetektsarrest og vil bli avhørt søndag. Fornærmede ble ikke påført alvorlige skader. Forholdet etterforskes videre av Bømlo lensmannskontor.

0330 – Ikke etterkommet pålegg – Haugesund
Mann i begynnelsen av 20-årene er brakt inn til drukkenskapsarresten. Han var åpenbart beruset, hissig og kranglevoren på indre kai og fikk pålegg om å forlate sentrum. Det ønsket han ikke. Han ble derfor innsatt i drukkenskapsarrest hvor han får sove ut rusen og søndag vil han få et forelegg for sin oppførsel.

0350 – Ikke etterkommet pålegg – Haugesund
En mann i slutten av tenårene har overnattet i drukkenskapsarresten etter at han var involvert i tilløp til et slagsmål på indre kai. Han ble oppfattet som beruset og amper og ble derfor pålagt å forlate sentrum. Dette pålegget trosset han. Mannen er relativt ukjent for politiet, men var i drukkenskapsarresten for samme type forhold også forrige helg. Da vedtok han et forelegg på 7000 kroner. Størrelsen på denne helgens bot fastsettes av politijuristen søndag formiddag. Mannen bør i alle tilfeller lære seg at det lønner seg å følge politiets pålegg.

Generelle betraktninger:
Politiet har dessverre ikke hatt kapasitet til å reagere på en del meldinger om høy musikk i boligområder. Det har vært for hektisk på andre fronter til at vi har kunnet prioritere det.

På grunn av informasjon om at to rivaliserende 1% MC-klubber hadde arrangement i Haugesund lørdag kveld ble en stor del av vår innsats satt inn på å være forebyggende tilstede i sentrum av Haugesund. Det har ikke blitt rapportert om noen voldsepisoder i Haugesund sentrum lørdag kveld eller natt til søndag.

Av POLITIET: Jarle Utne-Reitan | 25.11.2012 kl.07:55