Menu

Politiloggen mandag ettermiddag

Beslag av førerkort på Bygnes og trafikkontroll i Ølen. Her er politiloggen.

Av admin | 15.12.2008 19:57:44

Trafikkontroll E134-Ølen.
I tiden 1630 til 1730 gjennomførte politiet en trafikkontroll i Ølen. 95 bilførere ble sjekket. Alle var edru og alle brukte bilbelte. Det ble gitt 4 muntlige pålegg for feil ved lys.

Beslag av førerkort- R47 v/ Bygnes, Karmøy.
Kl 1715 ble en 79 år gammel mann fratatt førerkortet etter at han hadde kjørt på en slik måte at politiet ikke anser han skikket til å inneha førerkort. I forkant mottok politiet melding om vinglete kjøring og kunne med selvsyn konstatere at fører ikke hadde de nødvendige ferdigheter. Bilen vinglet over i motgående kjørebane slik at uhell lett kunne oppstå. Fører samtykket i førerkortbeslaget.

Av POLITIET: Terje Tonning | 15.12.2008 kl.19:5