Menu

Politiloggen lørdag ettermiddag

Uaktsom kjøring, promillekjøring, knust rute i rutebuss og skadeverk på busskur. Her er politiloggen lørdag ettermiddag.

Av admin | 20.12.2008 16:26:24

Skadeverk busskur
Kl. 1205 oppdaget en politipatrulje på Karmøy at det var utøvd
Skadeverk på et busskur i Vestre Veaveg  2 store ruter var knust. Saken anmeldes.

Promillekjøring
Kl. 1340 fikk politiet melding om at en beruset mann var observert kjørende i området ved E 134 Øvre Vats. En politipatrulje som ble sendt ut, pågrep kort tid etter mannen som fremsto som ruset. Det ble tatt utvidet blodprøve av
siktede, som er mann født i 1967.

Uaktsom kjøring
Kl 1332 mottok politiet melding om at en svensk registrert trailer hadde presset en bil nærmest ut av veibanen E 134 i Øvre Vats. Politiet fikk også ny melding om samme trailer fra annen bilist på påpekte uaktsom kjøring. Traileren ble stoppet av en politipatrulje fra Haugesund kort tid etter.   Fører av semitraileren ble ilagt en kraftig advarsel vedrørende sin kjøring.

Karmøy ? uaktsom kjøring
Kl. 1600 ble det meldt om kappkjøring mellom to biler på Rv. 47 v/Ferkingstad. Politiet fikk tak i begge bilførerne. Fikk advarsel for sin kjøring.

Haugesund ? knust rute i rutebuss
Kl. 1600 fikk politiet melding om at en siderute på en av Kolumbus sine busser i rute ved Raglamyr ble knust. Mente at bussen var blitt beskutt. Politiet undersøkte bussen ved Amandasenteret. Knust ytre glass i siderute bak i bussen. Ikke hul igjennom. Uklart årsak. Kan være at noen har kastet stein, steinsprut, eller skutt mot ruten med sprettert ellet luftvåpen.

Av POLITIET: Agnar Martin Austerheim | 20.12.2008 kl.16:2