Menu

Politiloggen lørdag del 1

Det har vært en relativt rolig natt til lørdag for politiet, uten de helt store hendelsene. Her er politiloggen.

Av admin | 14.06.2008 10:42:11

Ordensforstyrrelse ? Rock Fest
Kl. 0024 en mannsperson født i 1989 innbrakt fra festivalområdet etter at han i beruset tilstand blandet seg opp i politiets arbeide på stedet samt nektet å etterkomme politiets påbud om å forlate stedet. Innsatt i drukkenskapsarrest.  Anmeldes for ordensforstyrrelse.

Legemskrenkelse ?  husbråk.
Kl. 0102 ble politiet tilkalt til en leilighet i østre bydel. Det var folk i nabolaget som varslet politiet om husbråk.  En mann ble kort tid etter pågrepet i leiligheten mistenkt for å ha slått sin samboer i beruset tilstand.  Pågrepet og innsatt i politiets varetekt for natten.  Politiet vil følge opp saken i morgen med ny kontakt til fornærmede samt avhør av siktede, mann født i 1979.

Promillekontroll ?
I tiden kl. 0115 ? 0140 gjennomførte politiet i Vindafjord en promillekontroll  E ?134 Ølen sentrum.  25 bilførere ble kontrollert. Alt o.k. med samtlige.

Mann i sjøen ?
Kl. 0119 ble en politipatrulje som befant seg på indre kai, oppmerksom på at en mann hadde falt i sjøen fra kaikanten.  Dratt opp av sjøen og kjørt til mottagelsen ved Haugesund Sjukehus for en kontroll  da han gav uttrykk for at han var kald og nedkjølt.  Iflg. mannens egen forklaring så hadde han satt seg på kaikanten for å ta en røyk da han vippet uti. Mannen som var lettere beruset, født. I 1983.

Sjøfartsforhold ? ført vannscooter i beruset tilstand.
Kl. 0540 ble en vannscooter observert i Smedasundet i stor hastighet. Hendelsen ble observert av en politipatrulje som kort tid etter oppsporet fører på Hasseløy hvor han var gått i land.  Mistenkte fremsto som åpenbart beruset på alkohol.  Fremstilt for blodprøve.  I tillegg til å ha ført vannscooter i beruset tilstand, blir han anmeldt for å ha ført vannscooter i havnebassenget noe som ikke er tillatt.  Mistenkte er mann født i 1966.

Kl. 08oo
Rådyr påkjørt i Skjold. Dyret stakk til skogs, men var skadet. Viltnemnda varslet.

Kl. 0825
Melding om utforkjøring i Hystadveien, Stord. En personbil hadde kjørt utfor og veltet. Det ble ikke meldt om personskade. Derimot hadde melder mistanke om at fører ikke innehadde gyldig førerkort. Da politiet kom tilstedet erkjente fører, en 25 år gammel mann, straks at han også hadde kjørt bilen i alkoholpåvirka tilstand. Vedkommende ble tatt med til Legevakten hvor han fikk avgitt noen dråper blod.

Av POLITIET: Harald Steinar Aase | 14.06.2008 kl.07:4