Menu
Politistudent
Politistudenter. FOTO: Erik Inderhaug/Politiforum

Politiet øver i Haugesund sentrum

Mandag og tirsdag denne uken gjennomfører distriktets 26 politihøgskolestudenter øvelser i ordenstjeneste og etterforsking i Haugesund sentrum.

Av Egil M Solberg | 24.08.2015 09:34:42

– Målet med øvelsene er å forberede studentene til hverdagen de vil møte når de skal ut i vakt og beredskapstjeneste ved de ulike driftsenhetene i distriktet, sier Thomas Jensen, praksisansvarlig i HSPD.

Den 17. august mottok politidistriktet nytt kull med bachelorstudenter fra Politihøgskolen. Andre studieåret ved Politihøgskolen gjennomføres ute i politidistriktene hvor studentene under veiledning fra erfarne tjenestepersoner får prøve seg i politirollen.

Haugesund sentrum
Tradisjonelt har øvelsene blitt avholdt skjermet fra publikum. Nå ønsker Politihøgskolens opplæringsenhet i HSPD å prøve ut et nytt øvingskonsept.

– Vi ønsker å bidra positivt med uniformert tilstedeværelse i bybildet, sier Jensen. For de fleste politihøgskolestudentene er det første gang de er ute blant publikum i uniform. Forebygging gjennom aktiv tilstedeværelse og god kommunikasjon med publikum vektlegges i politiutdanningen, avslutter Jensen.