Menu

Planlegger storstilt utbygging i Etne

Haugaland Kraft planlegger storstilt utbygging i Litledalen i Etne. I følge Haugesunds avis blir satsingen storstilt og en milepæl i selskapets historie.

Av admin | 28.11.2012 15:38:48

Styret vedtok mandag og fornye kraftanleggene i Litledalen i form av ny kraftstasjon eller nye kraftstasjoner med tilhørende vannveier. Selskapet forventer byggestart i 2017 med ferdigstillelse innen utgangen av 2020.

Av Tomas Johannessen | 28.11.2012 kl.15:38