Menu
politi

Plagsom tigger

Politiet måtte rykke ut i dag etter meldinger om en plagsom tigger i Haugesund. Personen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og bortvist fra stedet.

Av Eirin Marthinussen | 01.06.2016 13:18:24

Det nasjonale forbudet mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.

Siden den gang har det vært mye diskusjon rundt temaet og det har kommet flere forslag om å gjeninnføre forbudet på landsbasis.