Menu

Pilotprosjekt på Storhall Karmøy

Storhall Karmøy er det første store idrettsarena i Norge som har fått installert et doseringsanlegg for desinfeksjonsmiddelet Oxyl-Pro Clean.

Av Egil M Solberg | 29.06.2017 09:52:41

Middelet forhindrer bakterievekst og biofilm i hele vannrørsystemet, og det desinfiserer alt vann til dusjanlegg og vanning av kunstgraset.

– Dette er viktig for å forhindre utbrudd av sykdom via aerosoler i tråd med Folkehelsas anbefalinger, og uten bruk av klor eller andre giftige kjemikalier. Storhall Karmøy ønsker å fremstå som en fremtidsrettet idrettsarena, og være med på «Det grønne skiftet», sier daglig leder Ånen Torvestad (bildet).

– Oxyl-Pro Clean er utprøvd over mange år i England, og vi ønsker å sikre trygghet og trivsel for våre brukere med desinfeksjonsmiddel som er giftfritt og godkjent av Mattilsynet, og at det er i tråd med Norges Naturvernforbunds ønsker om en giftfri fremtid, opplyser Torvestad i en pressemelding.