Menu

Piloten er i rute

Byggingen av teknologipiloten på Hydro Karmøy er i rute og oppstarten er forventet i andre halvår neste år.

Av Egil M Solberg | 25.10.2016 10:27:06

Hydro gjennomfører nå en av de største investeringene i norsk fastlandsindustri siden moderniseringen av Hydro Sunndal i 2002.

Ved utgangen av tredje kvartal var byggingen av teknologipiloten 40 prosent fullført.

Piloten har en total kostnadsramme på 4,3 milliarder kroner.