Menu
Lærling

Pessimistiske lærlinger

Lærlinger i Rogaland er ganske pessimistiske med tanke på egen fremtid.

Av admin | 19.07.2016 06:08:01

Lærlingundersøkelsen fra i fjor viser at lærlinger i fylket i mindre grad enn før tror de vil få jobb med det fagbrevet de tar når læretiden er over.

Fremtidstroen har falt med rundt 10 prosent på ett år, skriver Aftenbladet.

Det er ellers 677 unge som står uten læreplass. Fylkeskommunen forbereder nå VG3 klasser for dem. Gjennom praktisk skoleundervisning åpner dette for å ta fagbrev likevel.