Menu
Karmoy tunnelen

Penger til tunnelsikkerhet

Rogaland fylkeskommune har fått 300 000 kroner i støtte til et nytt forskningsprosjekt på tunnelsikkerhet.

Av admin | 18.08.2015 06:38:59

Regionen har i dag flere lange undersjøiske tunneler og når Ryfast og Rogfast etter planen åpner i 2019 og 2023, vil Rogaland og Sunnhordaland ha de lengste undersjøiske veitunnelene i verden.

Pengene skal bidra til større kompetanse på brann og redning i slike tunneler.