Menu

Pengene strømmer inn til Fjord1

Fjord1 kan vise til et et resultat på nesten 100 millioner kroner først kvartal i år. I 2016 hadde selskapet et overskudd på mer enn 500 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 11.05.2017 20:44:00

Etter første kvartal av 2017 omtaler administrerende direktør Dagfinn Neteland starten på året som tilfredsstillande.

– Vi har vektlagt trygghet innen ferjedrift og er spesielt godt fornøyd med resultatet av dette, seier han i en pressemelding.

Konsernet peker videre på tildelingen av fire kontrakter for drift av ferjesamband i Hordaland.

«Inkludert kontrakt signert i 2016, vil Fjord1 operere elleve ferjesamband i Hordaland med null- og lavutslippsteknologi, med oppstart i 2018 og 2020», skriv selskapet i pressmeldingen.