Menu
Flom i Odda
Fem hus ble tatt av flommen i Odda oktober 2014. Arkivbilde: Kjell Bua

Pengene på plass igjen

Regjeringen har satt av 100 millioner kroner ekstra til flom- og rassikring i statsbudsjettet.

Av admin | 23.11.2017 06:02:08

I det første utkastet kuttet de 137 millioner kroner, men nå skal pengene være på plass igjen, i forbindelse med budsjettenighetent, melder NRK.

Regjeringen foreslår å bevilge 966,4 millioner kroner til rassikringstiltak på riksvegnettet.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 551 millioner kroner som statlig tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet.