Menu
tigging arrestasjon

Pass opp for omreisende kriminelle

Politiet har grunn til å tro at såkalte mobile vinningskriminelle har intensivert sin aktivitet i politidistriktet. Nå ber politiet om at du er årvåken og melder fra om mistenkelig aktivitet.

Av Egil M Solberg | 17.03.2015 11:48:39

– Det har vært en økning av innbrudd og grove tyverier fra bolig det siste året, og en ytterligere økning den siste tiden, opplyser leder Bernt Norvalls i fellesoperativ enhet i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

– Siden jul har Haugesund politistasjon registrert de fleste innbruddene, men også Karmøy lensmannsdistrikt og Karmøy lensmannsdistrikt har registrert en økning, opplyser Norvalls.

Innbruddene topper seg ofte ved ferier og høytider. Frem mot påskeferien er det derfor ekstra viktig for politiet å komme ut med informasjon om dette nå.

– Vi ber om at folk melder fra om mistenkelig aktivitet, og at folk forsøker å registrere eventuelle registreringsnummer på biler og annet som kan hjelpe politiet, sier Norvalls.