Menu

Pærebrann spres med biene

Smittespredningen av pærebrann har Mattilsynet ingen sikker forklaring på, men mistanken knyttes nå til flytting av bikuber.

Av admin | 19.01.2010 18:32:52

Det er påvist pærebrann i blant annet Karmøy, Haugesund, Vindafjord og på Stord.

Av Egil M Solberg | 19.01.2010 kl.18:3