Menu
Sporrekke etter tre ulver. Foto: Erling Maartman/Rovdata

På sporet av rovdyr

Ha Skandobs-appen klar på din mobiltelefon når du legger ut på påsketur, så kan du delta i overvåkingen av de store rovdyrene. Det er oppfordringen fra Rovdata.

Av Egil M Solberg | 25.03.2016 07:38:43

Meldinger om rovdyr, spor og innlevering av hår- og skitprøver er en viktig del av overvåkingen av de store rovdyrene i Norge, og påska er intet unntak.

– Hvis du ser gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv på din påsketur, eller spor etter disse artene, så del gjerne din observasjon i det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs. Du kan også ringe til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO). Vi bruker informasjonen til å kartlegge og overvåke bestandene i Norge, forklarer Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata.