Menu

Oversvømmelser i Etne

Elva gjennom Etne har gått langt over sine normale høyder i dag og det er meldt om oversvømmelser flere steder.

Av Egil M Solberg | 07.12.2017 09:51:20

Blant annet er det kommet inn meldinger om høy vannstand inne på Etne camping i dag.

Det er ventet store nedbørsmengder også i dag og folk bes om å følge med å gjøre mulige tiltak for å unngå skader.