Menu

Overraskende dyrt med syke ansatte

Beregninger som Karmøy kommune har gjort, viser at kommunen som arbeidsgiver i fjor måtte ut med flere titals millioner kroner for å dekke lønn under sykdom. Sykefraværet var på 7,9 prosent, ifølge kommunal rapport.

Av admin | 06.05.2010 06:58:34

– Folketrygden dekker ikke lønn over 437.286 kroner og feriepenger av dette, og heller ikke pensjonskostnader, helge- eller høytidstillegg eller lønnsopprykk som skjer i sykeperioden, skriver rådmann Arnt Mogstad i Karmøy kommune.

For Karmøy kommune utgjorde det alene mer enn 14 millioner kroner i 2009.

Av Egil M Solberg | 06.05.2010 kl.06:5