Menu

Over snittet på sosialhjelp

Det er en større andel personer som er sosialhjelpsmottakere i Haugesund enn i resten av landet. Det viser ferske tall.

Av admin | 27.03.2015 06:25:00

Gjennomsnittet var i fjor på 4 prosent av alle personer mellom 20 og 66 år i Norge, og det var 4,6 prosent av dem i samme aldersgruppe i Haugesund som fikk slik hjelp.

Kostnadene med sosialhjelp er betydelige for Haugesund kommune.