Menu

Over en halv million til friluftsrådene

Kulturdepartementet har tildelt Friluftsrådenes Landsforbund 4 millioner kroner av spillemidlene til friluftstiltak for barn og ungdom. Av disse er 591.000 fordelt til friluftsrådene i Rogaland.

Av admin | 18.05.2010 11:33:21

Aktive Dalane friluftsråd mottar mesteparten av midlene med blant annet 140.000 til friluftsturer i Dalane og 100.000 til Dalaneuka.

Friluftsrådet Vest får 70.000 til padlecamper og 70.000 til Friluftslivets uke. I tillegg får Dalane midler til merkearbeid for «På topp i Dalane» og kano- og kajakkbase i medlemskommunene. Friluftsrådet Vest får midler til kanobase i Sveio og til sandvolleyballbane på Lindøy i Karmøy.

Spillemidlene kan bare utgjøre maks 50 % av totalkostnad ved tiltakene. Tildelingen av spillemidler utløser friluftstiltak til en verdi av drøyt 1.3 millioner i Rogaland.

Av Lisa Lien | 18.05.2010 kl.11:32