Menu
NAV

Over 60 millioner krone i sosialhjelp

Kostnadene til sosialhjelp i Haugesund kommune har øket kraftig de siste årene.

Av Egil M Solberg | 23.09.2015 00:40:42

Antallet sosialhjelpmottakere i kommunen har øket i antall sammenlignet med fjoråret. Ved utgangen av august var det 981 personer som mottok sosialhjelp – 383 kvinner og 598 menn.

Gjennomsnittlige utbetalingen av sosialhjelp var 9300,- i august i år.

I 2010 hadde Haugesund kommune samlede utbetalinger til økonomisk sosialhjelp på 47,4 millioner kroner. I 2014 var utbetalingene på 59 millioner kroner. Utbetalingene vil ventelig passere godt over 60 millioner kroner i 2015, melder TV Haugaland.